Νομικές σημειώσεις

Οροι χρήσης

Η ιστοσελίδα του Internet της εταιρίας Έπιπλο Χατζηγεωργίου αποτελεί μια on-line υπηρεσία πληροφόρησης, που παρέχεται από την εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου. Με την είσοδό σας στον ιστότοπο δηλώνετε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις , που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν καταλαβαίνετε ή δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και μην κάνετε λήψη υλικού από αυτόν.

Η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστότοπου και των νομικών ειδοποιήσεων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Όρια χρήσης

Όλα τα περιεχόμενα, όπως για παράδειγμα και χωρίς περιορισμούς, τεχνογνωσία, κείμενο, γραφικά, αρχεία, ενδείξεις , εικόνες και πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε προϊόν ή εταιρεία , που αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα , που ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες ή τους κατόχους τους και μπορούν να προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή / και από πνευματικά δικαιώματα ,που έχουν χορηγηθεί ή καταχωρηθεί στις διορισμένες αρχές. Συνεπώς, μπορεί να γίνεται λήψη υλικού και να χρησιμοποιείται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση: για το λόγο αυτό, τίποτα δεν μπορεί να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί ή να μεταπωληθεί, εν όλω ή εν μέρει, για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε χρήση.

Σε καμία περίπτωση η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση στον ιστότοπο ή από την αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν, από την εξάρτηση του χρήστη από αυτόν ή από τη χρήση του περιεχομένου του.

Η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί τις πληροφορίες στον ιστότοπο ενημερωμένες, αλλά δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους.

Η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου δεν φέρει καμία ευθύνη και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τις πληροφορίες, τα στοιχεία, τις εταιρικές αναφορές και τυχόν τεχνικές ή άλλες ανακρίβειες,που ενδέχεται να περιέχονται στο www.chatzigeorgiou.gr.

Όσον αφορά τα παραπάνω, η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου  αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεση ή έμμεση βλάβη οποιασδήποτε μορφής και υπό οποιαδήποτε μορφή πρέπει να εκδηλώνεται, σε σχέση με την εξάρτηση από τη χρήση του ιστοτόπου www.chatzigeorgiou.gr ή / και των ειδήσεων και των πληροφοριών,που περιέχει.

Η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή / και να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες και / ή προγράμματα , που περιέχονται στον ιστότοπο www.chatzigeorgiou.gr ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Έχοντας πρόσβαση σε εξωτερικά συνδεδεμένους ιστότοπους η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου  απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τους ιστότοπους αυτούς,στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων , που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον ιστότοπο. Το γεγονός ότι οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μέσω του ιστότοπου δεν συνεπάγεται ότι η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου έχει τον έλεγχο των εν λόγω , και η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου  αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με την ποιότητα, το περιεχόμενο και τα γραφικά τους.

Λήψη

Τα αντικείμενα, τα προϊόντα, τα προγράμματα και οι ρουτίνες , που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο για λήψη, όπως τεχνική ή εμπορική τεκμηρίωση, λογισμικό κτλ., εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, διατίθενται δωρεάν, σύμφωνα με τους όρους , που καθορίζονται από την

εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου.Τα στοιχεία , που μπορούν να μεταφορτωθούν από αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών τους.Η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου  σας καλεί, ως εκ τούτου, να ελέγξετε τους όρους χρήσης και τα δικαιώματά σας και να σας απαλλάξει ρητά από κάθε ευθύνη σε σχέση με αυτό.

Πληροφορίες από την εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου

Η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου  δεν δέχεται πληροφορίες εμπιστευτικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα μέσω αυτού του ιστότοπου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό , που αποστέλλονται στην εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου μέσω αυτού του ιστότοπου δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές.Η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου  δεν έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σχετικά με το υλικό αυτό και είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να παρουσιάζει, να μετασχηματίζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα και να τα διανέμει σε τρίτους, χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου  είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί όλες τις ιδέες, τις έννοιες, την τεχνογνωσία ή τις τεχνικές γνώσεις , που περιέχονται σε αυτό το υλικό, για οποιοδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων , που χρησιμοποιούν το υλικό. Όποιος στέλνει υλικό εγγυάται ότι μπορεί να δημοσιευθεί – ανώνυμα.

Νόμος και δικαιοδοσία

Η εφαρμογή των όρων χρήσης διέπεται από το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Η εταιρία Έπιπλο Χατζηγεωργίου αποτελεί ένα εμπορικό σήμα στην Ελλάδα.